Nepenthes lowii x truncata

Kronika a fotogalerie jednotlivých rostlin (klonů)

       Kříženec byl zakoupen od Australské firmy Exotica Plants. V březnu 2005 bylo získáno celkem 5 rostlin, které byly z počátku pěstována společně v experimentálních sklenících Katedry fyziologie rostlin PřF UK do doby, než se aklimatizovaly. Rostliny byly označeny písmeny A, B, C, D a E. (Jedná se o semenáče, nikoliv jediný, in-vitro množený klon.) Dvě z nich zůstaly ve sbírce KFR, další tři jsou moje vlastní. Následující stránky dokumentují vývoj jednotlivých rostlin...

Rostlina "A"

       
Rostlina "A" byla sice nepatrně, ale asi nejsilnější exemplář ze všech pěti rostlin, které byly aklimatizovány. Přišla se 4 plně vyvinutými listy, které nesly dvě láčky. Jednu menší, starou a druhou velkou a svěží. Délka listů se pohybobala mezi 10 a 15cm. Kořenový bal byl vyvinutý stejně jako u rostlin "B" a "C", tj. kořeny byly relativně krátké a chudé, ale vypadaly zdravě bez náznaků hniloby.

       
       
Série fotografií dokumentující zbarvení a tvar nejvější láčky se kterou rostlina přišla.
Velikost byla asi 10cm. Velmi nápadná byla voskovitá zóna vnitřku láčky,
která sahala přibližně do poloviny její hloubky.

       
       
       
       
První láčka vytvořená v nových podmínkách se otevřela v červnu 2005.
Zejména obústí této pati bylo mimořádně elegantní. Délka láčky je asi 14cm.

       

Velmi příjemným překvapením bylo několik dlouhých trnů, které rostlina vytvořila na spodní části víčka. Je velmi potěšující, že i tento bizarní znak po N. lowii kříženec částečně zdědil. Zatím se zdá, že rostlina "A" vytváří tyto trny nejochotněji. Na spodní straně víčka jsou též zřetelné žlázky produkující bílou hmotu lákající hmyz.
       


Rostlina "B"

Rostlina "B" byla srovnatelně vzrostlá jako "A",
přišla však pouze se třemi listy a jednou láčkou.

       

První láčka, se kterou rostlina přišla měla velmi masivní obústí. To však nebylo správně vyvinuté, nejspíš kvůli nějaké překážce, která bránila jeho řádnému sbalení. Velmi nápadný byl též kontrastní přechod mezi voskovitou a žláznatou zónou vnitřku láčky.
       
       

První, nově vytvořená láčka se u této rostliny otevřela v červenci 2005 a byla skutečně přepychová. Kromě toho, že byla doposud největší, jakou kříženci N. lowii x truncata vytvořili (měřila 17 cm), byla velmi elegantně tvarovaná a krásně zbarvená.
       
       

Obústí nové láčky bylo po několik týdnů nádherně pruhované. Poté celkově ztmavlo a páskování již nebylo tolik zřetelné. Na spodní straně víčka byly vytvořeny pouze dva trny, jeden velký a jeden drobný.
       


Rostlina "C"

       Třetí z řádně objednaných rostlin byla o trošku menší, než "A" a "B". Přišla s jednou vyvinutou a druhou dosud neotevřenou láčkou.

       
       
Celkový pohled na rostlinu po zasazení.
       
Láčka, se kterou rostlina docestovala z Austrálie.

       
Záběr růstového vrcholu s vyvíjejícím se listem.
       
       
První láčka, se kterou rostlina již přicestovala měla velmi masivní okrouhlé obústí,
které bylo velmi zajímavě barevně tónované. Směrem k okraji bylo téměř černé.

Od začátku kultivace vykazovala rostlina "C" nejlepší růst ze všech třech velkých exemplářů. Tento trend pokračuje i po půl roce kultivace. Rostlina vytváří poněkud menší láčky, než "A" a "B" a tyto jsou nepatrně tmavší než u ostatních.Rostlina "D"

Jak jsem zjistil, při prohledání svých archivů, rostlina "D" není zatím dokumentována žádnou fotografií. Tento exemplář byl zaslán jako bonus a jednalo se o exemplář nepoměrně menší než výše zmiňované. Nejdelší list měřil 4cm. Rostlina se ujala velmi dobře a během prvního půl roku vytvořila několik nových, stále větších listů. Láčky vytváří zatím tenké, juvenilní. Zdá se však, že láčka, která se otevře během října 2005 již bude typická baňatá spodní láčka s mohutným obústím.Rostlina "E"

Při opatrném rozebírání pytle se zabalenými láčkovkami jsme objevili ještě 2cm velké cosi… Tomuto semenáčku jsme moc velké šance na přežití nedávali. Udělali jsme však vše proto aby přežil. Po půl roce kultivace lze konstatovat, že rostlina "E" udělala vše proto, aby jednou byla tak elegantní jako výše prezentované. V současnosti dosahuje rozpětí listů cca 6cm.

       
       
Zpět k popisu Nepenthes lowii x truncata...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...