Nepenthes x 'Mizuho'

       
Nepenthes x 'Mizuho' je vzácným klenotem, který zdobí jen nemnohé sbírky MR. Přestože je u nás pěstován již velmi dlouho, stále neutuchá zájem o tuto rostlinu z řad specializovaných pěstitelů, kteří jsou často ochotni nabídnout za ni mnohem více než za vzácný vysokohorský druh. To může být jedním z dokladů neotřesitelných kvalit této láčkovky...

       Nepenthes x 'Mizuho' je poměně velká láčkovka, která vytváří obří pasti velmi podobné botanické N. rafflesiana. Výstředním znakem tohoto kultivaru je zvlněná krajka lemující úponku spodních láček. Ta je známá pouze od N. rafflesiana var. alata, u žádné další láčkovky se nevyskytuje. U kultivaru Nepenthes x 'Mizuho' je tato zdánlivá spirála ještě markantnější, než u některých jedinců zmiňované botanické variety.
       

        Spodní láčky jsou soudkovité. Základní zbarvení je olivově zelené, bohatě zdobené světle a tmavě červenými skvrnami. Obústí je poměrně široké, lehce fialově pruhované a při okrajích tmavě tónované. Obústí vybíhá v dlouhý sloupek, který se pod víčkem rozšiřuje v temně zbarvený až černý mohutný kýl. Víčko je lehce střechovitě zahnuté. Přední straně láčky dominují mohutná široce rozevřená křídla s dlouhými chlupy. Spodní láčky jsou nejen mimořádně dekorativní díky svému tvaru a zbarvení, ale jsou zpravidla naprosto impozantní díky svým rozměrům. Mohou dosahovat až 25cm výšky a 12cm šířky! Jedním z kladnů je skutečnost, že tento typ pastí u kultivaru N. x 'Mizuho' naprosto převažuje a rostlina takovéto láčky ochotně vytváří.

       Horní láčky jsou na druhou stranu poměrně vzácné. Jsou neodlišitelné od horních láček botanické N. rafflesiana. Tyto pasti jsou tenké a protáhlé a jejich tvar se podobá rohu.

               

Spodní láčky křížence Nepenthes x 'Mizuho'.

       
       Nepenthes x 'Mizuho' je velmi snadno pěstovatelný "druh". Rostlině se dobře daří v teplých a vlhkých podmínkách. Vitrína pro tuto láčkovku proto nemusí být nijak klimatizovaná ani jinak důmyslně větraná. "Prádelna" je spíše předností. Jediné co je nutné vzít v úvahu, že k obřím láčkám tohoto kultivaru patří i veliká rostlina. Listové čepele běžně dosahují více než 50 cm délky. Rostlina by měla být umístě tak, aby obří těžké láčky mohly spočívat na podložce, jinak strhávají listy a celou rostlinu ke straně. Pro kultivar je charakteristický relativně pomalý růst do výšky. To je předností při pěstování ve vitrínách s omezeným prostorem. Na druhou stranu je to však také důvod omezené dostupnosti této láčkovky. Dostatečně dlouhé řízky je možné odebírat z dospělých rostlin většinou jen jednou za dva roky. Řízky se v porovnání s běžnými druhy láčkovek hůře ujímají a jejich zakořeňování je proto nutné věnovat zvýšenou péči.
       
               

Detailní záběry obústí dokumentující jeho velmi atraktivní zbarvení.
Dobře patrný je i dlouhý sloupek s tmavým kýlem.

Nejasný původ...

       Prameny udávají původ Nepenthes x 'Mizuho' v křížení N. rafflesiana var. alata a N. x 'Dyeriana', které měl provést v 60. letech 20. století japonský profesor Katsuhiko Kondo, který je předním světovým odborníkem na MR. Nepenthes x Dyeriana, druhý z údajných rodičů, je komplexní kříženec, který vyšlechtil akglický pěstitel Tivey v roce 1900 a veřejně jej představil v roce 1903. Jedná se o křížence N. (northiana x maxima) x (rafflesiana x veitchii). Tento kříženec se vyznačuje obřími pestrými láčkami s velkým obústím a velmi kompaktním vzrůstem. Dobrý růst a velké, pestře zbarvené láčky zdědil po prvním z rodičů (slavná N. x 'Mixta' - northiana x maxima) a po druhém (rafflesiana x veitchii) zdědil kompaktní vzrůst a velké obústí. Jak je vidět, N. rafflesiana vystupuje v křížení dvakrát, takže není divu, že výsledný kultivar se N. rafflesiana velmi podobá. Někteří současní pěstitelé však vyslovili hypotézu, že Kondovo N. x 'Mizuho' je spíše než kříženec jen velmi dekorativní forma botanické N. rafflesiana var. alata. Tato úvaha nemusí být zcestná, protože kdyby kultivar pocházel z deklarovaného křížení, měl by nejspíš láčky nepatrně protáhlejší. Na druhou stranu vlastnosti jako pomalejší růst, kratší lodyha a horší kořenění řízků, které N. x 'Mizuho' jemně odlišují od většiny exemplářů N. rafflesiana lze vysvětlit právě vlivem takového druhu jako je N. veitchii. Vzhledem k tomu, že N. x 'Mizuho' patří k pěstitelsky velmi významným rostlinám, stálo by možná za to, prověřit původ této rostliny. Původní materiál byl získán v 80. letech z botanické zahrady v Berlíně a zapěstován v botanické zahradě v Liberci. Odtud byl kultivar postupně rozšířen do několika specializovaných sbírek u nás.

       
               

Několik dalších záběrů dolních láček křížence Nepenthes x 'Mizuho'.

       Mimochodem, je ironií osudu, že Nepenthes x 'Dyeriana', jeden z nejkrásnějších a nejslavnějších tzv. Viktoriánských hybridů, které byly v 19. století vytvořeny anglickými zahradníky v evropských sbírkách pravděpodobně vymřel. Dnes je zřejmě pěstován pouze v Japonsku, USA a v Austrálii. Svými majiteli je velmi ceněn pro obří barevné láčky s velkým obústím a přitom celkově kompaktní habitus samotných rostlin. Získání této rostliny se tedy zatím jeví jako velký oříšek...
Zpět k ostatním láčkovkám (Nepenthes)...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...