Nepenthes x 'Predator'

       
Pojmenování Nepenthes x ‚Predator' si kříženec vysloužil díky značným rozměrům svých pastí a výrazným zubům, které zdobí jeho černofialové obústí. V době, kdy vzniká tato stránka není tento název zatím oficiálně platný, protože autor křížení, Geoff Mansell, dosud neprovedl řádnou registraci tohoto kultivaru. Já osobně však věřím že se tak v brzké době stane, protože N. x ‚Predator' díky chytlavému názvu, atraktivnímu vzhledu a snadné pěstovatelnosti určitě vstoupí do dějin pěstitelství masožravých rostlin.

       Hybrid vznikl křížením filipínské Nepenthes truncata a N. hamata pocházející z ostrova Sulawesi. Po N. truncata kříženec zdědil zejména pěstitelsky pozitivní vlastnosti. Těmi jsou široké, nepříliš dlouhé listy a dobrý růst při minimálním prodlužování rostliny. Zkrátka celkovou kompaktnost rostlin, kterou ocení zejména pěstitelé odkázaní na pokojové vitríny. Při relativně malých rozměrech mohou láčky této rostliny dosahovat velikosti 25-30cm, což je v porovnání s botanickou N. hamata nesrovnatelně více. Kříženec oproti N. hamata vykazuje značnou odolnost a dobře se vyrovnává s tak častým problémem jako je přehřívání a částečně i s horším osvětlením.

       
               

       Nepenthes hamata kříženci propůjčuje většinu znaků, pro které je tolik pěstitelsky atraktivní. Láčky jsou fialově kropenaté, uvnitř růžovo fialově mramorované. Víčko je opatřeno typickými vlasovitými výběžky, které jsou sice řídší než u N. hamata ale jinak dobře vyvinuté. Obústí je stejně jako u rodiče nápadně černofialové, alespoň u spodního typu láček, který u rostlin výrazně převládá. Horní láčky jsem zatím neměl možnost vidět zatím ani na fotografii, a vzhledem k tomu že se jedná o šlechtitelskou novinku lze předpokládat že ani sám autor křížení horní typ láček u svých rostlin zatím nepozoroval. Tím nejzajímavějším znakem, který fascinuje každého, kdo vidí N. hamata jsou zuby, které její obústí lemují. Tento znak se u křížence zdaleka neprojevil tak, jak by asi každý čekal a může to být pro sběratele určitým zklamáním. U N. hamata je "zubatost" dána obrovskými žebry, které vystupují z jinak tenkého obústí. N. truncata má však základní lem obústí mimořádně masivní a proto zuby křížence tolik nevynikají. Lze však předjímat, že u větších, nebo horních láček bude tato situace lepší. Osobně si však myslím, že pokud křížence nebudeme tvrdě srovnávat s výchozím druhem, svoji pozornost si zaslouží. Zejména proto že N. hamata je poměrně náročný druh, který dobře prosperuje jen šťastlivcům a zkušeným a dobře vybaveným pěstitelům. Pozoruhodný "chrup" hybrida dokládají následující fotografie.

               

        Po půlroční zkušenosti s pěstováním N. truncata x hamata lze potvrdit, že se jedná o vděčnou a dobře rostoucí láčkovku. Nelze ji asi doporučit úplným začátečníkům, ale pokud pěstitel dosáhne dobrého růstu u jakékoliv běžné nenáročné láčkovky, pak i tento hybrid bude v jeho sbírce dobře prosperovat. Dobré zvládnutí pěstování N. x ‚Predator' může být navíc významným krokem pro lepší zvládnutí náročné avšak velmi atraktivní N. hamata.

       
        Po půlroční zkušenosti s pěstováním N. truncata x hamata lze potvrdit, že se jedná o vděčnou a dobře rostoucí láčkovku. Nelze ji asi doporučit úplným začátečníkům, ale pokud pěstitel dosáhne dobrého růstu u jakékoliv běžné nenáročné láčkovky, pak i tento hybrid bude v jeho sbírce dobře prosperovat. Dobré zvládnutí pěstování N. x ‚Predator' může být navíc významným krokem pro lepší zvládnutí náročné avšak velmi atraktivní N. hamata.
       
               Dosavadní zkušenosti s pěstováním Nepenthes x ‚Predator'

        Kříženec byl získán v březnu 2005 od australské firmy Exotica Plants resp. Geoffa Mansella. Za skutečně velký finanční obnos byl objednán jeden exemplář. Kromě jedné, asi 20cm velké rostliny došel ještě jeden asi 5-6 cm velký semenáček. Ten se však aklimatizoval mnohem rychleji, než velká rostlina a po půl roce pěstování je srovnatelně velký jako řádně objednaná rostlina.

        Kříženec vykazuje dobrý, středně rychlý růst. Nejlépe se rostlinám daří v polostínu nebo na rozptýleném světle. Při přímém oslunění se objevily známky popálení listů. Velmi vlhký vzduch rostlinám vyhovuje a dobře zvládají přehřátí. Kříženec proto může dosahovat velmi dobrých výsledků v pokojových vitrínách s jinými druhy láčkovek.

               
Rostlina N. x 'Predator' po zasazení,
respektive poté co přišla z Austrálie.
       
Jedna z původních láček,
se kterou rostlina už přišla.
       
Detail obústí této láčky.
Zpět k ostatním láčkovkám (Nepenthes)...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...